Biuro nieruchomości w poszukiwaniu mieszkania na sprzedaż lub wynajem cz.1

zarządzanie najmemBiuro nieruchomości świadczy także usługi poszukiwania specjalistycznych nieruchomości. Taką usługą jest znalezienie mieszkania dla osoby niepełnosprawnej ruchowo. Obejrzenie wielu ofert i znalezienie właściwej może okazać się bardzo trudne. Agent nieruchomości przejrzy szczegółowo oferty dostępne na rynku, sprawdzi nieruchomości i  na obejrzenie mieszkania zaprosi tylko i wyłącznie do sprawdzonych miejsc. Poszukując mieszkania dla osoby niepełnosprawnej  z rynku pierwotnego jest dużo łatwiejsze niż z rynku wtórnego.

Prawo budowlane szczegółowo określa przepisy jakie musi spełniać budynek z uwzględnieniem udogodnień dla osób niepełnosprawnych.  Zgodnie z przepisami do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być doprowadzone utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m; przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać. Miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, niewyposażonym w dźwigi należy wykonać pochylnię lub zainstalować odpowiednie urządzenie techniczne, umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań położonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej  W niskim budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej, niewymagającym wyposażenia w dźwigi, należy zainstalować urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi, z których mogą korzystać.

W trosce o naszych Klientów oraz zgodnie z zaleceniami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości stosujemy Kartę Bezpieczeństwa Covid19