81 200 złDziałka na sprzedażZałęże,
Działka rekreacyjna nad jeziorem Sitno z MPZP
Pow. działki: 812 m2
Symbol
417009
Rodzaj nieruchomości
DZIAŁKA
Rodzaj transakcji
SPRZEDAŻ
Cena cena w innych walutach
81 200 PLN
Cena za m2
100 PLN
Miejscowość
ZAŁĘŻE
Powierzchnia działki
812, 00 m2
Kształt działki
PROSTOKĄT
Rodzaj działki
REKREACYJNA
Forma własności działki
WŁASNOŚĆ
Droga dojazdowa
UTWARDZONA
Dostępne sieci
EN. ELEKTR., WODOCIĄG, BRAK GAZU, PRĄD W DRODZE
Oferujemy do sprzedaży kompleks 7 działek rekreacyjnych zlokalizowanych nad Jeziorem Sitno we wsi Załęże, gmina Kozielice, powiat pyrzycki. Działki zlokalizowane w drugiej linii zabudowy od jeziora na terenie, gdzie istnieją domki zabudowy letniskowej. 

Dojazd do działek droga gruntową (w cenie działki udział w drodze dojazdowej), w której znajduje się wodociąg i linia energetyczna. Należy wystąpić do gestorów mediów o wydanie warunków technicznych przyłączenia do ww. sieci.

Na danym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, z którego wynika:

Obszar elementarny 10 ML:
Teren rekreacji indywidualnej, z zabudową letniskową:
a) zabudowa letniskowa wolno stojąca, niepodpiwniczona,
b) obowiązująca linia zabudowy 13,5m od granicy z drogą 02 KD,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
d) kalenice budynków równoległe do drogi 02 KD.
e) powierzchnia zabudowy do 15% powierzchni działki,
f) wysokość zabudowy do 6,5m,
g) dachu dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 25-35 stopni,
h) powierzchnia biologicznie czynna minimum 70% powierzchni działki,
i) dostęp do działek z projektowanej drogi dojazdowej 02 KD

Działki nieogrodzone, położone wzdłuż drogi dojazdowej. Do jeziora ok. 50m.
Działki w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok 20 X 40m.

.
Powierzchnie działek:

nr 270/3 = 800mkw
nr 270/4 = 800mkw
nr 270/5 = 812mkw
nr 270/6 = 838mkw
nr 270/7 = 862mkw
nr 270/8 = 886mkw
nr 270/9 = 846mkw

Cena każdej działki wynosi 100zł/mkw.

We offer for sale a complex of 7 recreational plots located on Lake Sitno in the village of Załęże, Kozielice commune, Pyrzycki poviat. Plots located in the second building line from the lake in an area where there are summer houses.

Access to the plots is via a dirt road (the price of the plot includes access road), which includes a water supply and power line. You should apply to utility owners for technical conditions for connection to the above-mentioned. networks.

There is a Local Development Plan in force in a given area, which shows:

10ML Elementary Area:
Individual recreation area, with summer buildings:
a) detached summer development, without a basement,
b) applicable building line 13.5 m from the border with road 02 KD,
c) impassable building lines in accordance with the plan drawing,
d) building ridges parallel to road 02 KD.
e) development area up to 15% of the plot area,
f) building height up to 6.5 m,
g) gable roof with a slope angle of 25-35 degrees,
h) biologically active area of at least 70% of the plot area,
i) access to the plots from the planned access road 02 KD

Unfenced plots, located along the access road. Approximately 50 m to the lake.

.
Plot areas:

No. 270/3 = 800 sq m
No. 270/4 = 800 sq m
No. 270/5 = 812 sq m
No. 270/6 = 838 sq m
No. 270/7 = 862 sq m
No. 270/8 = 886 sq m
No. 270/9 = 846 sq m

The price of each plot is PLN 100/sq m.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

filmy video

Kontakt do agenta


Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883 ze zmianami/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Wyszukiwarka


W trosce o naszych Klientów oraz zgodnie z zaleceniami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości stosujemy Kartę Bezpieczeństwa Covid19