Zarządzanie najmem Szczecin cz. 2

Wynajem mieszkań w Szczecinie jest regulowany odpowiednimi przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku. Firma zarządzająca najmem mieszkań w Szczecinie na zlecenie właścicieli nieruchomości dba o to, aby odbywał się on zgodnie z obowiązującymi przepisami. Najem okazjonalny jest uregulowaną w artykule 19a formą najmu, która w pewien sposób zabezpiecza właścicieli nieruchomości przed nieuczciwymi lokatorami. Zanim będą mogli się oni wprowadzić do mieszkania muszą podpisać u notariusza dokumenty, które są załączane do umowy.

Mieszkania do wynajęcia Szczecin

Firmy zajmujące się zarządzaniem najmem w Szczecinie pomagają przygotować odpowiednie dokumenty.  Jednym z nich jest oświadczenie najemcy podpisywane w formie aktu notarialnego, w którym najemca zgadza się na poddanie się dobrowolnie egzekucji. Jednocześnie zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu. Oznacza to, że w przypadku zaległości z opłatami lub wykorzystywaniu mieszkania niezgodnie z umową właściciel mieszkania może zażądać opuszczenia go przed terminem na jaki umowa została zawarta. Najemca w formie oświadczenia wskazuje adres nieruchomości, do której w razie egzekucji może się wyprowadzić.

zarządzanie najmem szczecin

Wynajem mieszkań Szczecin

Kolejnym ważnym oświadczeniem dołączanym do umowy najmu okazjonalnego jest oświadczenie właściciela nieruchomości lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym zgadza się on na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w umowie. Biuro nieruchomości zarządzające najmem w Szczecinie dba o to, aby umowa została należycie zawarta i załączone zostały wszystkie niezbędne oświadczenia. Właściciel nieruchomości zlecając zarządzanie najmem profesjonalnej firmie nie musi znać wszystkich obowiązujących przepisów. Agenci nieruchomości bowiem uczestniczą regularnie w szkoleniach i śledzą na bieżąco wszystkie zmiany jakie mają miejsce w obszarze zarządzania nieruchomościami. Firma zarządzająca najmem w Szczecinie dba o to, aby wynajem odbywał się zgodnie z prawem i chronione były interesy właścicieli nieruchomości w należyty sposób.


W trosce o naszych Klientów oraz zgodnie z zaleceniami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości stosujemy Kartę Bezpieczeństwa Covid19