Początek roku w biurach nieruchomości w Szczecinie cz. 3

Początek roku w biurach nieruchomości w Szczecinie cz. 3

Sprzedaż nieruchomości to często długi proces. W trakcie prowadzonych działań mogą pojawić się nowe okoliczności zarówno u potencjalnych klientów zainteresowanych kupnem mieszkania jak i u właścicieli. Może zmienić się sytuacja prawna lokalu, ktoś dodatkowy może zostać zameldowany na stałe. Pośrednicy z biur nieruchomości w Szczecinie znają przypadki, kiedy nagle z dnia na dzień ktoś zostaje wpisany do księgi wieczystej nieruchomości na podstawie umowy dożywocia. Zgodnie z takim wpisem osoby mieszkające na terenie danej nieruchomości zobowiązane są do całkowitego utrzymywania takiej osoby. Mają obowiązek opłacania wszystkich rachunków, dbania o dom, ogród i teren znajdujący się wokół domu.

Szczecin biura nieruchomości

Sprzedaż przez biuro nieruchomości w Szczecinie

Dodatkowo są zobowiązane do kupowania jedzenia i ubrań dla takiej osoby. Często młode osoby nie zdają sobie sprawy z jakimi obowiązkami wiąże się wpisanie kogoś na tzw. dożywocie do księgi wieczystej nieruchomości. Pośrednicy z biura nieruchomości w Szczecinie muszą tłumaczyć na czym taki wpis polega. Najtrudniejsza sytuacja pojawia się kiedy właściciele nieruchomości chcą sprzedać mieszkanie lub dom a taka osoba nie wyraża na to zgody. W przypadku jej sprzeciwu nie dojdzie do transakcji. Tylko polubowne załatwienie takich spraw ma najszybszą szansę powodzenia. W biurach nieruchomości w Szczecinie pojawiają się właściciele mieszkań, w których rodzice zostali w ten sposób wpisani.

Właścicielami nieruchomości są dzieci, a rodzice przekazując mieszkanie lub dom dla nich zostali notarialnie wpisani do księgi wieczystej na zasadzie umowy dożywocia. Bez wątpienia wiele młodych osób będąc u notariusza podczas wpisu nie podejrzewa niczego złego. Zgadzają się na to, aby na terenie nieruchomości mieszkali rodzice. Nie myślą o zobowiązaniach jakie wiążą się z takim zapisem. Zdarza się, że notariusz nie informuje nowych właścicieli nieruchomości o ich zobowiązaniach wobec rodziców. Pośrednicy z biur nieruchomości ze Szczecina spotykają się z takimi osobami, które podczas dokonywania wpisu nie zdawały sobie sprawy z zobowiązań jakie biorą na siebie.

Pomoc agencji nieruchomości w Szczecinie

Bez wątpienia taki wpis do księgi utrudnia sprzedaż nieruchomości. Szczególnie, jeżeli po kilku latach relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami pogorszą się. W razie konfliktu może okazać się, że nie jest możliwa sprzedaż takiej nieruchomości. Osoba zapisana do księgi na podstawie umowy dożywocia musi wyrazić dobrowolną zgodę na zrezygnowanie z takiego wpisu i zwolnienie nowego właściciela nieruchomości z ciążących na niej zobowiązaniach. W sytuacji kiedy nie będzie miała zaufania do osób, które jej to proponują raczej tego nie zrobi i nie podpisze oświadczenia. W takiej sytuacji biuro nieruchomości w Szczecinie musi zrezygnować ze sprzedaży mieszkania.


W trosce o naszych Klientów oraz zgodnie z zaleceniami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości stosujemy Kartę Bezpieczeństwa Covid19