Biuro nieruchomości w poszukiwaniu mieszkania na sprzedaż lub wynajem cz.3

zarządzanie najmemW budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez:
  • zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m,
  • stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów,
  • zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.
  • zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki, a także jednego natrysku, jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się w budynku takie urządzenia.
W budynku skrzydła okien, świetliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do przewietrzania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia z poziomu podłogi lub pomostu, także przez osoby niepełnosprawne, jeżeli nie przewiduje się korzystania z pomocy innych współużytkowników. Mieszkania w budynku należy wyposażyć w instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej, a w razie przeznaczenia ich dla osób niepełnosprawnych - również w odpowiednią sygnalizację alarmowo-przyzywową.

Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu. W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepełnosprawne powinny mieć urządzenia przeznaczone do ich otwierania, usytuowane nie wyżej niż 1,2 m nad poziomem podłogi.

Agenci biura nieruchomości znają przepisy i mogą pomóc znaleźć odpowiednią ofertę. Warto skorzystać z ich doświadczenia i wiedzy w tym zakresie. Osoba niepełnosprawna może w bardzo łatwy i szybki znaleźć odpowiednie dla siebie mieszkanie. Ponadto pracownicy biura nieruchomości obejrzą wiele mieszkań a ostatecznie zaproponują tylko trzy, które będą spełniały najwięcej oczekiwań klienta.

W trosce o naszych Klientów oraz zgodnie z zaleceniami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości stosujemy Kartę Bezpieczeństwa Covid19